Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

1. Uděluji tímto souhlas společnosti Philip & Frank s.r.o., se sídlem Štefánikova 1/65, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 04116232, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242719 (dále jen „Správce“), která je realitní společností působící v České republice zabývající se především realitní činností, aby tato společnost v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) zpracovávala mé následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení/obchodní firma .....................................................
  • e-mail .............................................................
  • telefonní číslo .............................................................

2. Jméno, příjmení/obchodní firma, telefonní číslo a e-mail budou zpracovávány za účelem jejich zařazení a uchování v interní elektronické databázi pro zasílání obchodních sdělení týkající se nabídky nemovitostí a služeb Správce, newsletterů, případě za účelem rozesílání informací o událostech pořádaných Správcem a podobných akcí. Poskytnuté údaje mohou být zpracovávány marketingovým partnerem Správce, výlučně však za účelem zasílání reklamních sdělení jménem Správce a nebudou předávány žádným způsobem do třetích zemí. Jsem srozuměn/a s tím, že mi uvedená obchodní sdělení budou zasílána zpravidla prostřednictvím e-mailu, v ojedinělých případech i prostřednictvím SMS či telefonicky, vždy v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlasím s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje byly zpracovány pouze Správcem, jakožto správcem osobních údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nejsou však předmětem jakéhokoli automatizovaného rozhodování či profilování.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu Správci (..................................................) nebo dopisem na adresu sídla Správce.

4. Prohlašuji, že tento souhlas je dobrovolný. Beru na vědomí, že v případě odvolání mého souhlasu nebudou mé osobní údaje dále za výše uvedeným účelem zpracovávány a nejsou-li tyto údaje zpracovávány Správcem na základě jiného zákonného důvodu (typicky plnění smlouvy), budou Správcem vymazány. Rovněž beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

5. Beru na vědomí, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje Správce zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů.

Příloha: Zásada ochrany osobních údajů
V .............................. dne ..........................

_____________________________
Jméno a příjmení:

Slova našich klientů

S makléři z týmu Philip & Frank spolupracujeme již několik let. Za tu dobu jsme si potvrdili, že to byla dobrá volba. Zejména jsme byli spokojeni s transparentností a pravidelnou informovaností o průběhu zakázky. Zároveň nám byla zachována kontrola nad rozhodováním. Společně s výborným právním servisem rádi doporučíme našim přátelům i příbuzným.

Martin a Tereza K.

Na doporučení jsem se, při prodeji našeho bytu, obrátila na makléře z týmu Philip & Frank. Byla jsem velmi spokojená a nadšená. Jejich vysoce profesionální přístup – schůzky s námi, organizace prohlídek bytu s klienty, posléze vyřizování formální stránky prodeje, včetně spolupráce s velmi schopným právníkem, mě ohromil. Oceňuji jejich kompetenci a doporučuji tuto realitní kancelář dalším klientům.

Ludmila K.

Díky profesionalitě makléřů ze společnosti Philip & Frank jsem pochopila, že i nákup nemovitosti může být příjemnou záležitostí. Jejich pečlivost, spolehlivost, lidská vstřícnost a vlídnost nám dovolily plně se soustředit pouze na nemovitost. Všechny starosti kolem koupě z nás byly sejmuty a my si nákup bytu mohli jen užít. Takto si to člověk vysní, ale nikdy bych nevěřila, že je to opravdu možné. Děkuji za dokonalý servis!

Zuzana P.

Naši partneři

kontaktujte nás

sídlo společnosti
Philip & Frank s.r.o.
Štefánikova 1/65
150 00 Praha 5
Česká republika